Zorg Actief

MEEDOEN AAN DE SAMENLEVING

Zorg Actief heeft als doel een bijdrage te kunnen leveren aan het zo goed mogelijk zelfstandig functioneren in de maatschappij.

Een positieve stimulans geven aan het welzijn van jongvolwassenen en hun omgeving, helpen omgaan met hun beperking en de kwaliteiten te benadrukken.

Tijdens de individuele begeleiding en de activiteiten van Zorg Actief staat onze cliënt centraal.

De volgende aspecten zijn belangrijk en krijgen onze aandacht:

Zelfredzaamheid

Mensen met een autismespectrum stoornis hebben meer moeite met zelfstandig functioneren en het aanpassen van hun gedrag aan de omgeving dan personen zonder autisme. De ontwikkeling van zelfredzaamheid blijkt vertraagd te verlopen. Door o.a. te leren om voor zich zelf op te komen en het zelfvertrouwen te ontwikkelen zal dit een positieve uitwerking hebben op de zelfredzaamheid.

Motorische ontwikkeling

Mensen met een autismespectrum stoornis vertonen vaak problemen in de motorische ontwikkeling. Daarnaast zijn er vaak typische motorische verschijnselen zichtbaar zoals fladderen bij spanning of opwinding, een bepaalde houding, of op de tenen lopen. Extra oefening op o.a. motorisch gebied is erg belangrijk. Om problemen op motorisch gebied te voorkomen of te verbeteren, bieden wij intensieve begeleiding aangepast op uw niveau.

Sociale vaardigheden

Personen met een autismespectrum stoornis hebben minder inzicht in gedachten, emoties en gevoelens van zichzelf en van anderen. Zorg Actief biedt leerzame activiteiten om de sociale vaardigheden te ontwikkelen. Wij begeleiden onze cliënten tijdens de activiteiten in o.a. samenwerken, conflicten oplossen, omgaan met en uiten van emoties.