Zorg Actief

MEEDOEN AAN DE SAMENLEVING

Privacyreglement

Zorg Actief gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar cliënten.
Hoe wij hiermee omgaan is vastgelegd in ons algemene privacyreglement en in onze Privacyverklaring AVG.

Als u gebruik wilt maken van uw recht om bijv. gegevens in te zien of vernietigen, dan kunt u dit mondeling en/of middels een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier kenbaar maken aan:

Zorg Actief BV
Terborgseweg 5
7091DP Dinxperlo
Tel: 0315 65 78 5230
Mail: info@zorg-actief.nl

Download het Aanvraagformulier Inzage, Afschrift, Correctie of Vernietiging Cliëntgegevens.

De klachtenprocedure en klachtenregeling

Heeft u een klacht over onze organisatie of een van onze zorgverleners en komt u er met hem of haar niet uit? Laat het ons weten. Wij beschikken over een klachtenbemiddelaar. Deze onafhankelijke en neutrale persoon kan bemiddelen tussen u en onze organisatie om uw klacht op te lossen.

U kunt uw klacht per post versturen naar:

Zorg Actief BV
Terborgseweg 5
7091 DP Dinxperlo

U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht over de behandeling van uw klacht.

Uw klacht wordt behandeld zoals beschreven in het model klachtenregeling.
Klik op deze link om de klachtenregeling te downloaden.

Geschillencommissie

U bent niet tevreden en dient een klacht in. Onze klachtbemiddelaar neemt dan contact met u op. Deze onafhankelijke en neutrale persoon kan bemiddelen tussen u en onze organisatie om uw klacht op te lossen.

Een goede klachtenbemiddelaar kan er aan bijdragen dat een klacht niet uit de hand loopt en in een geschil uitmondt. Soms leidt de bemiddeling niet tot de gewenste afhandeling, dan zal de aangeklaagde zorgaanbieder een oordeel geven over de klacht en dit schriftelijk aan de klager meedelen; de klager kan dan in overweging nemen om naar de geschillencommissie te gaan. In dat geval kunt u contact met ons opnemen, verwijzen wij u naar onze geschillencommissie.