Zorg Actief

MEEDOEN AAN DE SAMENLEVING

Zorg in natura (ZIN)
Met ingang van 1 januari 2015 vervallen de functies van extramurale begeleiding (Groepsbegeleiding en Individuele Begeleiding) uit de AWBZ en worden onder de reikwijdte van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) gebracht. Alle Nederlandse gemeenten worden daarmee verantwoordelijk voor deze vormen van ondersteuning. Om deze zorg te continueren en te waarborgen heeft Zorg Actief een raamovereenkomst getekend met gemeenten in de Achterhoek.

Persoonsgebonden Budget (PGB)
Met een PGB kunt u zelfzorg en/of begeleiding inkopen. Hierdoor bent u niet meer afhankelijk van zorginstellingen. Wilt u in aanmerking komen of meer informatie betreft PGB? Kijk op www.pgb.nl of bezoek u gemeentelijk WMO zorgloket.

Wie kan gebruik maken van PGB?
Iedereen die onder meer langdurig ziek is, een psychische aandoening heeft als ook lichamelijk of door ouderdom zorg en ondersteuning nodig heeft. Zorg Actief richt zich op jongvolwassenen met een autisme (spectrum stoornis) en mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychische aandoening.

Het PGB kan o.a. worden ingezet voor individuele begeleiding en/of ondersteuning in groepsverband.
Dan moet het doel van de begeleiding wel gericht zijn op het bevorderen/behouden of compenseren van de zelfredzaamheid. Dit gaat dan niet alleen om het aanleren van nieuwe vaardigheden maar ook het praktisch aansturen zodat men zo zelfstandig mogelijk kan functioneren.

Zorg Actief & samenwerkingsverbanden.
Zorg Actief heeft meerdere samenwerkingsverbanden met andere zorgaanbieders. U kunt gebruik maken van de begeleiding/ondersteuning van Zorg Actief en de zorg van andere aanbieders. Zo creëren we een multidisciplinaire begeleiding voor de cliënt. Voor meer informatie/mogelijkheden neem vrijblijvend contact met ons op.