Zorg Actief

MEEDOEN AAN DE SAMENLEVING

Werken
Zorg Actief helpt de cliënt om zo goed mogelijk te functioneren en zichzelf te ontwikkelen. Kortom: om een passende baan te vinden en te behouden. Dat doen we aan de hand van een ondersteuningsplan, dat we samen met de cliënt opstellen. We leggen daarin vast hoe we gaan werken aan de  persoonlijke ontwikkeling van de cliënt, welke werknemersvaardigheden ontwikkeld moeten worden en hoe de aansluiting op de werkomgeving bevorderd wordt.

Zo zelfstandig mogelijk
We begeleiden de cliënten naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren. Dat begint met hulp bij het inwerken. Zo leren we de cliënt waar nodig specifieke vaardigheden aan en stimuleren we de samenwerking met collega’s. De ene cliënt kan het al gauw zonder onze begeleiding stellen, de ander blijft behoefte houden aan ondersteuning.

Ook voor de werkgever
Behalve voor de cliënt zijn we er ook voor de werkgever. Zo geven we adviezen aan leidinggevenden en collega’s. Ook helpen we bij de administratieve afhandeling en het benutten van fiscale en subsidiemogelijkheden. Die bemiddelende rol stellen werkgevers en cliënten bijzonder op prijs.
Regelmatig evalueren we gezamenlijk het functioneren van de cliënt. Door onze betrokken begeleiding hebben we al veel kwetsbare cliënten zien ontwikkelen tot gemotiveerde werknemers.

Meer weten over Zorg Actief? Neem contact met ons op.