Zorg Actief

MEEDOEN AAN DE SAMENLEVING

Wonen:
Soms lukt het (nog) niet om zelfstandig te wonen. Beschut of begeleid wonen kan dan een oplossing zijn. Zorg Actief biedt verschillende woonvormen. Het verblijf in een woonvorm duurt zo lang als nodig, maar zo kort als noodzakelijk. We bieden passende woonruimten voor mensen met een Wmo- en Wlz-indicatie. Wonen bij Zorg Actief betekent zo gewoon mogelijk wonen in de wijk, gericht op een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

Beschut wonen:
In een beschermende woonvorm biedt Zorg Actief begeleiding op alle levensgebieden waaronder het organiseren van het huishouden, het regelen van de financiën en het maken van een  dagindeling. In een beschutte woonvorm wonen mensen in een woonhuis, eengezinswoning of appartement. Dat betekent groepswonen of individueel, in een gewone woonwijk, met winkels en openbaar vervoer op loopafstand. Welke begeleiding iemand krijgt, hangt af van de begeleidingsvraag. Uiteraard is de begeleiding 24 uur per dag beschikbaar in geval van nood. We bieden onder andere woonvormen voor jongvolwassenen, mensen bij wie het wonen wordt belemmerd door psychische problematiek en/of een (licht)verstandelijke beperking. Binnen
beschut wonen richt Zorg Actief huisvesting en begeleiding gescheiden in, om het proces van stabilisatie en herstel optimaal op gang te laten komen.

Begeleid wonen:
Sommige (jong)volwassenen worden gehinderd door o.a. psychiatrische of psychosociale problemen. Of het nu gaat om het runnen van een eigen huishouden, het volgen van een studie, eigen geld verdienen sociale contacten of de financiën op orde houden. Zorg Actief biedt deze mensen tijdelijke begeleiding. Zo krijgen zij weer grip op hun leven.