Zorg Aanvragen

Wanneer u behoefte heeft aan zorg, kunt u contact opnemen met ons. Wij maken dan een (vrijblijvende) afspraak met u voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek geven wij u informatie over Zorg Actief en de zorgprocedures. Samen met u kijken we naar uw zorgbehoefte en vraag en inventariseren of en welke zorg u nodig heeft. Vervolgens vullen we, indien nodig, samen met u de aanvraagformulieren in. Ook is er de mogelijkheid voor onafhankelijke cliëntondersteuning. MEE Oost-Gelderland is een organisatie die onafhankelijke cliëntondersteuning biedt. Zij geven advies, informatie en kortdurende ondersteuning bij het regelen van jouw zorg. 

Als u reeds bij ons in zorg bent en uw indicatiebesluit verloopt, inventariseren we samen met u of u nog zorg nodig heeft. Als blijkt dat er nog steeds behoefte is aan zorg, bekijken we of uw zorgbehoefte is veranderd. Misschien heeft u meer of minder zorg nodig. Of u heeft ook behoefte aan andere vormen van zorg. Samen met u vragen we dan een herindicatie aan bij het CIZ en/of de gemeente waar u woont 

Zorg aanvragen bij Zorg Actief kan op verschillende manieren. 

U kunt ons telefonisch en/of per mail benaderen.  

Wil je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.