Zorg Aanvragen

Wanneer u behoefte heeft aan zorg, kunt u contact opnemen met ons. Wij maken dan een (vrijblijvende) afspraak met u voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek geven wij u informatie over Zorg Actief en de zorgprocedures. Samen met u kijken we naar uw zorgbehoefte en vraag en inventariseren of en welke zorg u nodig heeft. Vervolgens vullen we, indien nodig, samen met u de aanvraagformulieren in. Ook is er de mogelijkheid voor onafhankelijke cliëntondersteuning.  MEE Samen  is een organisatie die onafhankelijke cliëntondersteuning biedt. Zij geven advies, informatie en kortdurende ondersteuning bij het regelen van jouw zorg. 

Als u reeds bij ons in zorg bent en uw indicatiebesluit verloopt, inventariseren we samen met u of u nog zorg nodig heeft. Als blijkt dat er nog steeds behoefte is aan zorg, bekijken we of uw zorgbehoefte is veranderd. Misschien heeft u meer of minder zorg nodig. Of u heeft ook behoefte aan andere vormen van zorg. Samen met u vragen we dan een herindicatie aan bij het CIZ en/of de gemeente waar u woont 

Zorg aanvragen bij Zorg Actief kan op verschillende manieren. 

U kunt ons telefonisch en/of per mail benaderen.  

Wil je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.