Klachten

De klachtenprocedure en klachtenregeling 

Heeft u een klacht over onze organisatie of een van onze zorgverleners en komt u er met hem of haar niet uit? Laat het ons weten. Wij beschikken over een klachtenbemiddelaar. Deze onafhankelijke en neutrale persoon kan bemiddelen tussen u en onze organisatie om uw klacht op te lossen, voor meer informatie zie onze Flyer. 

U kunt uw klacht per post versturen naar: 

Zorg Actief BV
Terborgseweg 5
7091 DP Dinxperlo 

U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht over de behandeling van uw klacht. 

Uw klacht wordt behandeld zoals beschreven in het model klachtenregeling. 

Geschillencommissie 

U bent niet tevreden en dient een klacht in. Onze klachtbemiddelaar neemt dan contact met u op. Deze onafhankelijke en neutrale persoon kan bemiddelen tussen u en onze organisatie om uw klacht op te lossen. 

Een goede klachtenbemiddelaar kan er aan bijdragen dat een klacht niet uit de hand loopt en in een geschil uitmondt. Soms leidt de bemiddeling niet tot de gewenste afhandeling, dan zal de aangeklaagde zorgaanbieder een oordeel geven over de klacht en dit schriftelijk aan de klager meedelen; de klager kan dan in overweging nemen om naar de geschillencommissie te gaan. In dat geval kunt u contact met ons opnemen, verwijzen wij u naar onze geschillencommissie.