Vergoeding & CAK2019-06-14T09:44:58+00:00

Vergoeding & CAK

Zorg in natura (ZIN)
Met ingang van 1 januari 2015 vervallen de functies van extramurale begeleiding (Groepsbegeleiding en Individuele Begeleiding) uit de AWBZ en worden onder de reikwijdte van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) gebracht. Alle Nederlandse gemeenten worden daarmee verantwoordelijk voor deze vormen van ondersteuning. Om deze zorg te continueren en te waarborgen heeft Zorg Actief een raamovereenkomst getekend met gemeenten in de Achterhoek.

Persoonsgebonden Budget (PGB)
Met een PGB kunt u zelfzorg en/of begeleiding inkopen. Hierdoor bent u niet meer afhankelijk van zorginstellingen. Wilt u in aanmerking komen of meer informatie betreft PGB? Kijk op www.pgb.nl of bezoek u gemeentelijk WMO zorgloket.

Zorg Actief verleent zorg aan mensen die vallen onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO). Mensen komen in aanmerking voor onze zorg wanneer er een geldige indicatie is van het CIZ of een beschikking van de gemeente.

Eigen bijdrage CAK:

Als je zorg krijgt vanuit de WLZ of WMO, dan kan een eigen bijdrage gevraagd worden. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stelt deze eigen bijdrage vast en ontvangt deze. Voor meer informatie omtrent de eigen bijdrage verwijs ik u naar de website van het CAK.

Wil je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.