Medezeggenschap

Zorg Actief haar cliënten vallen onder de cliëntenraad van Coöperatie Boer en Zorg. 

De cliëntenraad van Coöperatie Boer en Zorg adviseert het bestuur over onderwerpen die op coöperatieniveau voor cliënten van belang zijn. De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten die hun ondersteuning en/of zorg ontvangen op een van de zorgbedrijven van onze leden. De cliëntenraad van de coöperatie praat mee over de gang van zaken binnen de organisatie. De basis van de cliëntenraad is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De cliëntenraad bestaat uit mensen met een brede deskundigheid en ervaring, die elkaar zoveel mogelijk aanvullen. Voor input, vragen of opmerkingen kunt u een mail sturen naar:  clientenraad@boerenzorg.nl of per telefoon 0317-479 740. 

Zorg Actief hecht veel waarde aan de mening en feedback van onze cliënten en hun netwerk over o.a. het te voeren beleid binnen Zorg Actief. Daarom gaan de persoonlijk begeleiders hierover regelmatig met haar cliënten in gesprek. Deze uitkomsten worden overgedragen aan de manager waaruit vervolgens altijd actie ondernomen wordt. 

Voor input, vragen of opmerkingen kunt u ook een mail sturen naar: info@zorg-actief.nl  

Vermeld a.u.b. in het onderwerp van je mail het woord ‘cliëntenraad’.