Beschermd Thuis

Wonen
Soms lukt het (nog) niet om zelfstandig te wonen. Beschermd of begeleid (thuis)wonen kan dan een oplossing zijn, deze ondersteuning duurt zo lang als nodig, maar zo kort als noodzakelijk. We bieden passende zorg voor mensen met een Wmo of Wlz-indicatie. Ondersteuning bij Zorg Actief betekent zo gewoon mogelijk wonen in de wijk, gericht op een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

Beschermd Wonen (Thuis)
In een beschermde vorm, wonen mensen zo zelfstandig mogelijk in hun eigen woning. Welke begeleiding iemand ontvangt, hangt af van de zorgvraag en de toegewezen indicatie. Uiteraard is de begeleiding 24 uur per dag beschikbaar in geval van nood. We bieden ondersteuning op alle levensgebieden voor volwassenen bij wie o.a. het wonen wordt belemmerd door psychische problematiek(en) en/of een (licht)verstandelijke beperking. Binnen beschermd wonen richt Zorg Actief huisvesting en begeleiding gescheiden in, om het proces van stabilisatie en herstel optimaal op gang te laten komen.

Ontmoetingsruimte
Zorg Actief heeft voor haar cliënten een ontmoetingsruimte, met alle faciliteiten binnen handbereik. Als je op onze locatie komt kun je ervoor kiezen om even te ontspannen. Je mag dan zelf weten wat je doet. Zo kun je ervoor kiezen om tv te kijken, om een spelletje te spelen, muziek te luisteren, met anderen te kletsen etc. of bijvoorbeeld samen met een begeleider te koken en gezamenlijk te eten, is er ook de optie om te sporten. Zorg Actief biedt daarnaast de mogelijkheid voor extra individuele begeleiding, als je daar behoefte aan hebt.
Voor een impressie zie onze: Galerij

Nog even op een rijtje wat o.a. de mogelijkheden zijn
* Groepsactiviteit(en)
* Sociaal contact en gezelligheid..
* Gezond en hygiënisch koken.
* Sporten en weerbaarheidstraining.
* Extra individueel begeleiding.
* Gratis fruit en drinken.

Volledig Pakket Thuis (WLZ)

Wat is VPT?
Veel mensen willen het liefst zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Als de behoefte aan zorg en ondersteuning toeneemt, is het tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend dat u dan verhuist naar een zorginstelling. Daarom biedt Zorg Actief een relatief nieuwe zorgvorm: Volledig Pakket Thuis (VPT). De naam zegt het al, u ontvangt thuis de meest passende zorg en ondersteuning.
Met VPT geeft een klein team van medewerkers samen met u en uw netwerk invulling aan welzijn, ondersteuning, begeleiding en zorg. Passend bij uw behoeften en wensen. Denk bijvoorbeeld aan het samen opstarten van de dag, het ondersteunen bij huishoudelijk werk, het verzorgen van de maaltijden, samen even er op uit, maar ook verzorging, en begeleiding bij dagelijkse dingen. Uw kwaliteit van leven, eigen regie, veilig en verantwoord thuis wonen zijn hierbij ons belangrijkste uitgangspunt.

Voor wie is VPT?
Volledig Pakket Thuis is voor mensen die een indicatie hebben voor langdurige zorg (Wlz-indicatie) maar graag in hun eigen huis willen en kunnen blijven wonen. Ligt bij u de nadruk meer op de behoefte aan ondersteuning en begeleiding dan op intensieve verpleging? Dan komt u wellicht in aanmerking voor VPT.

VPT aanvragen
Als u een Wlz-indicatie heeft, kan in een gesprek met de casemanager van Zorg Actief gekeken worden of VPT de meest passende oplossing voor u is. We gaan graag in gesprek met u om de mogelijkheden te verkennen. U kunt contact opnemen met ons per mail; info@zorg-actief.nl en/of telefonisch 0315 -78-5230.

Indicatie aanvragen
Iemand die voor Wlz-zorg in aanmerking wil komen, moet een indicatie aanvragen bij het CIZ. (Hierin kan onze casemanager ondersteunen) Het CIZ beoordeelt of de aanvrager voldoet aan de toegangscriteria van de Wlz. Het moet vaststaan dat de verzekerde blijvend is aangewezen op permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid om ernstig nadeel te voorkomen.
Als een verzekerde aan de toegangscriteria voldoet, bepaalt het CIZ welke zorg de verzekerde nodig heeft in de vorm van een zorgprofiel. Het zorgprofiel zegt iets over de aard, inhoud en globale omvang van de zorg die iemand nodig heeft

(Lage) Eigen bijdrage
U betaalt elke maand een (lage) eigen bijdrage. Die eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen/spaargeld en uw woonsituatie.
Het CAK berekent uw eigen bijdrage. U vindt alle informatie over de eigen bijdrage in de Wlz op de website van het CAK.