Privacyverklaring2020-04-14T15:47:40+00:00

Privacyreglement

Zorg Actief gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar cliënten.
Hoe wij hiermee omgaan is vastgelegd in ons Algemeen Privacyreglement aangevuld door onze AVG Privacyverklaring.

Als u gebruik wilt maken van uw recht om bijv. gegevens in te zien of vernietigen, dan kunt u dit middels een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier kenbaar maken aan:

Zorg Actief BV
Terborgseweg 5
7091DP Dinxperlo
Tel: 0315 65 78 5230
Mail: info@zorg-actief.nl