Werken / Dagbesteding

Werken
Zorg Actief helpt de cliënt om zo goed mogelijk te functioneren en zichzelf te ontwikkelen. Kortom: om een passende baan te vinden en te behouden. Dat doen we aan de hand van een ondersteuningsplan, dat we samen met de cliënt opstellen. We leggen daarin vast hoe we gaan werken aan de  persoonlijke ontwikkeling van de cliënt, welke werknemersvaardigheden ontwikkeld moeten worden en hoe de aansluiting op de werkomgeving bevorderd wordt. 

Zo zelfstandig mogelijk
We begeleiden de cliënten naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren. Dat begint met hulp bij het inwerken. Zo leren we de cliënt waar nodig specifieke vaardigheden aan en stimuleren we de samenwerking met collega’s. De ene cliënt kan het al gauw zonder onze begeleiding stellen, de ander blijft behoefte houden aan ondersteuning. 

Ook voor de werkgever
Behalve voor de cliënt zijn we er ook voor de werkgever. Zo geven we adviezen aan leidinggevenden en collega’s. Ook helpen we bij de administratieve afhandeling en het benutten van fiscale en subsidiemogelijkheden. Die bemiddelende rol stellen werkgevers en cliënten bijzonder op prijs.
Regelmatig evalueren we gezamenlijk het functioneren van de cliënt. Door onze betrokken begeleiding hebben we al veel kwetsbare cliënten zien ontwikkelen tot gemotiveerde werknemers. 

Iedereen heeft recht op werk
Zorg Actief werkt vanuit de overtuiging dat mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt het recht en de mogelijkheid hebben om volwaardig te participeren in de maatschappij. Niemand mag daarvan worden uitgesloten. Mensen met een beperking kunnen een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij in de vorm van arbeid. 

Voor iedereen een passende baan
Zorg Actief maakt zich sterk voor mensen met Autisme spectrum stoornissen, mensen met niet aangeboren hersensletsel (NAH), mensen met een psychische en/of licht verstandelijke beperkingen die o.a. een Wajong of WIA uitkering ontvangen. Gezien de participatiewet is het onze ambitie om voor iedere cliënt een passende baan te vinden. Binnen het onderdeel re-integratie zijn twee werkwijzen te onderscheiden: 

  • Begeleiding en bemiddeling naar regulier werk 
  • Arbeidsmatige dagbesteding/ vrijwilligerswerk 

Arbeidsmatige dagbesteding en/of vrijwilligerswerk komt aan de orde als bemiddeling naar regulier werk nog niet kan omdat de cliënt bijvoorbeeld nog niet volledig/gedeeltelijk belast kan worden, of nog over onvoldoende werknemersvaardigheden beschikt. Daarnaast ondersteunen we cliënten bij het behouden van hun baan en stimuleren we het verder ontwikkelen van vaardigheden om hun toekomstperspectief te vergroten. 

Wil je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.