Individuele Begeleiding

Doelstelling individuele begeleiding:
De begeleiding richt zich ten alle tijden op het vergroten van de mogelijkheden van de cliënt. Waarbij het eind doel is dat een cliënt zo zelfstandig mogelijk leert functioneren in deze maatschappij. Dat doen we door uit te gaan van de mogelijkheden van de cliënt en niet van de beperkingen.

Wij streven erna de cliënt zelf een verantwoordelijkheidsgevoel te laten ontwikkelen. Dat doen wij door de cliënt zelf zeggenschap te laten houden over zijn bestaan. Hierin wordt hij door ons ondersteund. Dat betekent dat de cliënt leert van zijn (goede en slechte) ervaringen en hierdoor zelf keuzes leert maken. Op deze manier behoudt de cliënt het gevoel van een volwaardig bestaan.

Zorg Actief staat gedurende de gehele begeleiding naast de cliënt. Zo krijgt de cliënt geen minderwaardig gevoel. Zorg Actief richt zich niet alleen op de symptomen, ook wordt er gezocht naar de oorzaak van de problemen, die de cliënt ervaart. Deze worden, voor zover mogelijk, samen met de cliënt aangepakt. Naast de stoornis wordt ook gekeken naar hoe iemand zich als persoon ontwikkeld heeft. Hierdoor zal de begeleiding altijd  persoonsgericht zijn.

Zorg Actief richt zich niet alleen op de cliënt, maar ook op zijn omgeving. Familie, vrienden en collega’s zijn van grote invloed op het bestaan van de cliënt. Daarom is het van groot belang dat zij het denken van de cliënt gaan begrijpen. Waar nodig wordt er nauw samengewerkt met instellingen die behandeling bieden om zo multidisciplinair te ondersteunen.

Doelgroep:
Zorg Actief biedt individuele begeleiding aan volwassen mensen met autismespectrum en/of psychische stoornissen en/of licht verstandelijke beperking.

Inhoud:
Na aanmelding zullen we starten met een intake-/kennismakingsgesprek. Hierin wordt samen met de cliënt, en wanneer nodig met  ouder(s)/verzorger(s), het intakeformulier ingevuld. Aan de hand van deze gegevens wordt de zorgvraag zorgvuldig in kaart gebracht en besproken. Na dit intakegesprek zal er intern besproken worden of Zorg Actief de ondersteuning kan leveren die nodig is (in-exclusie criteria) Binnen twee weken zal er contact worden opgenomen met desbetreffend persoon om uitsluitsel te geven. Bij een positief besluit zal er een vervolgafspraak worden gemaakt om de bijhorende administratieve zaken af te ronden, denk hierbij aan een juiste en geldige zorgindicatie het ondertekenen van het zorgovereenkomst met bijhorende voorwaarden. Ook zal er een zorgplanning worden gemaakt die aansluit op de zorgvraag en indicatie deze wordt beschreven in het zorgarrangement. Wanneer deze handelingen zijn afgerond kan de daadwerkelijke zorg worden ingezet en krijgt u een persoonlijk begeleider toegewezen. Met u persoonlijk begeleider zal er binnen zes weken na aanvang zorg een zorgplan worden opgesteld om de zorgvraag en (smart)doelen te beschrijven. Elke zes maanden wordt geëvalueerd met de cliënt -en wanneer wenselijk met ouder(s)/verzorger(s)- waar de knelpunten en vordering zijn, zodat doelstellingen/zorgplan en de begeleiding hierop aangepast kunnen worden.

Voorbeelden van de begeleiding zijn:

  • Emotieregulatie en gedrag; o.a. omgaan met boosheid, angst en verdriet.
  • Zelfbeeld en zelfvertrouwen; Wie ben ik? Waar ben ik goed in? Wat zou ik willen leren?
  • Sociale vaardigheden; Omgaan met leeftijdsgenoten, medegezinsleden en autoriteit.
  • Oriëntatie in plaats en tijd
  • Vergroten/aanleren van vaardigheden rondom een gezonde leefstijl.
  • Begeleiding tot deelnemen aan sportieve activiteiten.
  • Ondersteuning in de huishouding
  • Het hebben van een goed dag en nachtritme.

Wil je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Alle activiteiten van Zorg Actief worden als middel gebruikt ter bevordering of behoud van de zelfredzaamheid en zo beter te kunnen functioneren binnen de samenleving en toekomstperspectief te vergroten.