Kwaliteitsbeleid

HKZ – Kleine Organisatie (gecertificeerd)

Om de kwaliteit te borgen is een kwaliteitsbeheerssysteem opgezet waarvan de werking en samenhang is vastgelegd in een kwaliteitshandboek. In het handboek is inzichtelijk gemaakt hoe het kwaliteitsbeheerssysteem van Zorg Actief functioneert. Het kwaliteitshandboek bevat de procedures van de belangrijkste processen. Daarnaast bevat het kwaliteitshandboek het beleidsplan van de organisatie waarin de missie/visie, en doelstellingen zijn vastgelegd. Het handboek/documenten en werkwijzen worden jaarlijks geactualiseerd en gecontroleerd  door de Dekra Keuringsinstituut  die als onafhankelijke partij toeziet of er voldaan word aan hoge kwaliteitsstandaard met de bijhorende wet en regelgeving.