Corona (COVID-19)

Graag informeren wij u over de maatregelen die Zorg Actief heeft genomen naar aanleiding van de landelijke richtlijnen die zijn afgekondigd met betrekking tot het Coronavirus.
Zorg Actief volgt hierin het landelijkbeleid en de richtlijnen van het RIVM op voor zorgprofessionals met als doel besmetting en verspreiding te beperken, maar toch zoveel mogelijk de ondersteuning/begeleiding van onze cliënten te waarborgen.

De volgende maatregelen zijn genomen:

  1. De zorg en begeleiding van onze cliënten gaat zoveel mogelijk door zoals u van ons gewend bent, met veel aandacht voor hygiëne en het signaleren van eventuele symptomen van het Coronavirus (en vervolgens handelen). Ook maakt Zorg Actief wanneer nodig gebruik van alternatieve begeleidingsmogelijkheden in de vorm van o.a. beeldbellen, mailcontact en telefonisch contact. Onze medewerkers en cliënten zijn op de hoogte gebracht van de richtlijnen van het RIVM en de geldende protocollen. Ze zijn geïnformeerd hoe ze moeten handelen als zijzelf, of hun gezin, symptomen van het Coronavirus ondervinden.
  2. Werk, anders dan de cliëntcontacten, doen medewerkers zoveel mogelijk thuis;
  3. Vergaderingen en/of MDO met betrekking tot cliënten zijn afgezegd en worden verplaatst of er wordt gebruik gemaakt van beeldbellen.
    Als vanuit de overheid opnieuw maatregelen worden genomen of als deze wijzigen dan zullen we de bijgestelde richtlijnen van het RIVM volgen.