Privacyreglement

Zorg Actief gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar cliënten.
Hoe wij hiermee omgaan is vastgelegd in ons Privacy-Beleid. 

Als u gebruik wilt maken van uw recht om bijvoorbeeld uw dossier in te zien of vernietigen, dan kunt u dit middels een volledig ingevuld en ondertekend Aanvraagformulier kenbaar maken aan: 

Zorg Actief BV
Terborgseweg 5
7091 DP Dinxperlo
Tel: 0315 65 78 5230
Mail: info@zorg-actief.nl